جک تائو | جک پارکینگی تائو

جک برقی تائو با کیفیت و قدرت:

این نمونه از جک پارکینگ در مدت زمان کمی که در کشور ما حضور داشت از استقبال خوبی برخوردار بود و بسیار عالی و بدون نقص در پروژه های مختلف نصب می گشت.باید در نظر داشت که به دلیل مشکلات در واردات محصولات به کشور جک تائو نیز نتوانست آنطور که باید در کشور حضور داشته باشد و هم اکنون توسط هیچ شرکتی واردات انجام نمی پذیرد.