محصولات آرام بند ایتالیا با نام تجاری ویرو(VIRO)

پس از حضور موفق در ارائه انواع قفل برقی کمپانی ویرو با ورود به ساخت آرام بند توانست نظر مشتریان و خریداران زیادی را به سوی خود جلب نماید. محصولات آرام بند ویرو مناسب درب از وزن 20 کیلو گرم تا وزن 180 کیلو گرم می باشد که دارای تولید و طراحی تخصصی خود می باشد. در محصولات آرام بند ویرو هم دوسرعته و هم سه سرعته موجود می باشدو نیز دارای تکنولوژی ساخت آرام بند برقی را ارائه داده است و محصولات آرام بند برقی ویرو نیز موجود می باشد.