محصولات آرام بند سری اقتصادی گلدن گیت 

تمامی محصولات آرام بند گلدن گیت برای کشور چین می باشد و از کیفیت خوبی برخوردار هستند. این محصولات دارای دو سرعت بوده و وزن درب تا 100 کیلوگرم مناسب می باشد که فشار ثانویه برای بسته شدن درب بسیار نیاز می باشد که با همه ی قفل برقی های نصب شده بر روی درب های نفر رو هماهنگ می باشد و مشکلی برای بسته شدن کامل درب ندارد.