آرام بند فلای

آرام بند فلای کار آمد وقابل اعتماد؛

با ورود آرام بند های فلای به کشورمان ایران مشتریان و خریداران زیادی علاقه مند به خرید آرام بند و نصب محصولات این برند گردیده اند که فقط دو مدل از این برند در ایران موجود است. آرامبند فلای نمره 3 و آرام بند فلای نمره 4 که از 60 تا 120 کیلوگرم درب را به راحتی با دو سرعت ایمن نگه می دارد . آرامبند فلای با همه ی قفل برقی های موجود در بازار هم خوانی دارد و ضربه آخر یعنی سرعت دوم را برای بسته شدن درب وارد می کند.