جک آرام بند + 120 کیلو

چگونگی انتخاب این نوع آرامبند ها؛

برای تشخیص یک آرام بند مناسب درب بایستی به دو نکته توجه داشت، نکته اول تخمین وزن درب توسط شخص سفارش دهنده نکته دوم ارسال عکس درب به کارشناسان ما در دکاشاپ که اگر این دو مورد با هم انجام شود بسیار عالی می باشد درب های ورودی ۱۲۰ کیلو به بالا و سنگین انتخاب یک آرام بند مناسب باید با دقت همراه باشد زیرا اگر وزن درب مناسب کشش و تحمل آرامبند نباشد پس از طی مدت زمان کوتاهی فنر آرام بند حالت فنری خود را از دست داده و بر روی درب بی اثر می شود و یا هر روز توسط پیچ های تنظیم آن را باید تنظیم نمود

مدل آرامبند مناسب این درب ها؛

آرام بند انتخابی چه دو سرعته باشد و  چه سه سرعته باشد تفاوتی باهم ندارند و  فقط نکته بسیار مهم قوی بودن فنر و یا هیدرولیکی بودن آرام بند می باشد. به این معنی که هر نمره از مدل آرام بند گویایی وزن ۲۵ الی ۳۰ کیلو گرم می باشد. یعنی آرام بند نمره یک مناسب ‌درب به وزن ۲۵ الی ۳۰ کیلو می باشد و برای وزن ۱۲۰ کیلو به بالا بایستی نمره آرام از ۵ به بالا باشد. نکته حائز اهمیت در این است که شما بایستی برای درب هایی که این آرام بند ها بر روی آن ها نصب می گردد به دلیل امنیت بیشتر از قفل برقی نیز استفاده نمایید.