بزرگترین حراج سال در روزهای دوم و سوم آذر ماه در فروشگاه دکاشاپ.آیفون تصویری،درب اتوماتیک،قفل برقی ،دستگاه حضورغیاب،ریموت کنترل