آرام بند ویرو

محصولات آرام بند ایتالیا با نام تجاری ویرو(VIRO)

پس از حضور موفق در ارائه انواع قفل برقی کمپانی ویرو با ورود به ساخت آرام بند توانست نظر مشتریان و خریداران زیادی را به سوی خود جلب نماید. محصولات آرام بند ویرو مناسب درب از وزن 20 کیلو گرم تا وزن 180 کیلو گرم می باشد که دارای تولید و طراحی تخصصی خود می باشد. در محصولات آرام بند ویرو هم دوسرعته و هم سه سرعته موجود می باشدو نیز دارای تکنولوژی ساخت آرام بند برقی را ارائه داده است و محصولات آرام بند برقی ویرو نیز موجود می باشد.