موتور کره کره برقی فونیکس در دو مدل توبولار و ساید:

درانتخاب درست یک موتور کرکره بایستی به ابعاد و وزن تیغه ها توجه نمود زیرا ارتباط مستقیم با آن دارد.شرکت فونیکس چینی می باشد و دارای دو مدل توبولار و ساید است که دارای سیم پیچ مسی و ترکیبی مس و آلومنیوم می باشد.در وزن 100کیلو تا 500کیلو گرم هر دو مدل آن موجود است و دارای گارانتی دو ساله نیز می باشد.