مدار کرکره اتوماتیک

  • 640,000 تومان
  • 580,000 تومان
  • 575,000 تومان
  • 570,000 تومان
  • 570,000 تومان
  • 530,000 تومان
  • 510,000 تومان

انتخاب مناسب مدارکرکره برقی چگونه می باشد؟

گستره محصولات کرکره برقی بسیار بالامی باشد و در این چند دهه استفاده از کرکره برقی بسیار زیاد و پرتنوع می باشد. نصب هر مدل از کرکره برقی احتیاج به یک موتور دارد که این موتور می تواند به صورت زنجیری باشد (ساید) ویا به صورت لوله ای (توبولار) که برای هر دو مدل بایستی یک عدد مرکز کنترل کرکره برقی نصب نمود.انتخاب یک مدل از مدار کرکره برقی باتوجه به مکانی که نصب نموده ایم متغییر می باشد،اگر برای مغازه می باشد احتیاج به مدار ساده کرکره برقی می باشد و اگر برای منازل و یا مجتمع مسکونی باشد احتیاج به مدار فول کانال می باشد.