سئوال از کارشناس

مانیتورصنعتی گروندیک 19اینچ مدل- GML-1931M

نمایشگرصنعتی 19اینچ گروندیک(Grundig) دارای تاییدیه از وزارت نفت انرژی سیوینگ
مانیتورصنعتی گروندیک 19 اینچ مدل GML-1931M