شماره حساب ها

مشتریان عزیز فروشگاه بزرگ اینترنتی دکاشاپ در هنگام خرید محصولات این فروشگاه باید به این نکته توجه داشته باشید که تمامی واریزی ها فقط به این شماره حساب ها و شماره کارت های بانک ملت، بانک سامان و بانک ملی ایران که به نام آقای حسین زمانی ارفعی می باشد باید انجام بپذیرد در غیر این صورت فروشگاه دکاشاپ هیچ مسئولیتی ندارد. قبلا از خرید و اعتماد شما به دکاشاپ سپاسگذاریم.

بانک ملت 

شماره حساب :

  4157733148

شماره کارت : 

8009 5533 3377 6104

به نام : حسین زمانی ارفعی

 

___________________________________________________________

بانک ملت 

شماره حساب :

  8176218038

شماره کارت: 

4568 9655 3376 6104

شماره شبا: 

IR290120000000008176218038

به نام : حسین زمانی ارفعی

 

___________________________________________________________

بانک سامان

شماره حساب : 

1-1002553-800-836

شماره کارت : 

  2393 3921 8610 6219

به نام : حسین زمانی ارفعی

 

___________________________________________________________

بانک ملی

شماره حساب : 

0102663960006

شماره کارت: 

 6176 2949 9919 6037

به نام : حسین زمانی ارفعی