سئوال از کارشناس

راهبند بی اف تی مدل MOOVI 50

راهبند های بی اف تیراهبند با اپلیکیشن راهبند با منبع تغذیه 220 ولت باطری راهبند راهبندهای با فلاشر استاندارد مناسب محیط زیست

محدودیت تردد تا حداکثر1200باردر روز قابل اتصال به سیستم کنترل تردد بوم 5 متری
راهبند بی اف تی مدل MOOVI 50