مدل های هیدرولیکی راهبند فادینی مناسب مکان های شلوغ و خاص:

راهبندهای الکتروهیدرولیک Fadini مصداق بارز و تمام عیار یک راهبند الکتروهیدرولیک برای ارائه مصداقی از راهبندهای الکتروهیدرولیک گزینه شایسته تر از راهبند های فادینی نمیتوان یافت در زمینه سیستم های درب اتوماتیک و راهبند کشور ایتالیا در چشم ایرانیان بسیار پیشرو و صاحب صنعت می باشد و منصفانه بنگریم این موضوع بی دلیل نیست . دکاشاپ بررسی هایی انجام دداده که این بررسی ها نشان می دهد که سیستم های راهبند اتوماتیک فادینی یکی از قابل اعتماد ترین گذینه هایی است که با تردد نامحدود خود بوم قابل تنظیم 3 تا 8 متری می تواند رضایت مشتریان خود بهراه داشته باشد.