ریموت و رسیور سایلکس

کیفیت و مرغوبیت در ریموت و رسیور ایرانی سایلکس:

انتخاب یک مدل مناسب از ریموت کنترل سایلکس و یا رسیور سایلکس می تواند بسیار راحت و آسوده باشد.تنوع در شکل ظاهر و فرکانس ریموت سایلکس بسیار است زیرا در فرکانس مد433 چهار مدل و فرکانس 315 نیز چهار مدل موجود است.در مدل رسیور نیز دارای سه رله متفاوت با کارایی جداگانه می باشد.از لحاظ مقدار مصافت برد ریموت کنترل ها نیز کارایی بالایی دارد وتا 60متر نیز گزارش شده است.