ریموت رسیور دورپا

انواع ریموت دورپا به همراه رسیور:

تنوع ریموت دورپا به همراه رسیوردورپا بسیار بالا می باشد و از کیفیت بسیار خوبی نیز برخوردار است.در انتخاب مدل مورد نظر باید دقت نمایید تا درست انتخاب گردد. این محصول در فرکانس 433 و 315 به صورت لرن موجود می باشد.تمام محصولات دورپا دارای زیبایی و استحکام خوبی می باشد.