تجهیزات آنتن مرکزی

  • 800,000 تومان
    تعداد راه را انتخاب کـنید
  • 798,000 تومان
  • قیمت پایه 650,000 تومان
    640,000 تومان
    2%تخفیف ویژه
  • 620,000 تومان
صفحه1 از3

خرید مناسب تجهیزات برای نصب آنتن مرکزی:

راه اندازی آنتن مرکزی یک ساختمان یک طبقه تا چند صد طبقه احتیاج به محاسبه و نقشه سیم کشی ساختمان دارد. اما به صورت ساده آنتن مرکزی یک ساختمان از آنتن هوایی و تقسیم کننده و تقویت کننده و فیش تشکیل شده که در ابعاد بزرگ تر کمی پیچیده تر شده و باید افت سیم و سوکت ها محاسبه گردد و سپس نقشه اجرا گردد.