سامانه هوشمند RFID

سامانه هوشمند RFID

در سامانه هوشمند RFID، کنترل خروجی و ورودی های پارکینگ را می توان تحت کنترل و نظارت قرار داده بدین صورت که اگر ورود و خروج از یک محل انجام می گیرد بایستی یک آنتن برای قسمت ورودی خودرو قرار گیرد که این آنتن می تواند تگ هایی که روی خودرو قرار دارد را بخواند و اجازه ورود به خودروهایی که مجاز هستند را می دهد. برای قسمت خروج نیز می توان از یک لوپ دتکتور به جای آنتن استفاده نمود یعنی وقتی خودرو برای خروج نزدیک راهبند می شود این لوپ دتکتور به راهبند فرمان بازکردن صادر می کند و خودرو از پارکینگ خارج می شود.

اگر محل ورود و خروج خودروها جدا باشد بایستی از 2 آنتن RFID استفاده نمود یک برای ورود و یکی برای خروج و هر دو آنتن به یک کنترلر جهت مدیریت تگ ها (حذف، اضافه، استعلام) و ثبت زمان تردد خودروها و زمانبندی ترددها و جلوگیری از ورود مجدد با استفاده از یک تگ مجاز وصل می گردد. برای استفاده از سامانه هوشمند RFID و دربافت اطلاعات بیشتر در این زمینه می توانید با کارشناسان دکاشاپ مشورت نمایید. در صورت استفاده از سامانه هوشمند پارکینگ RFID از مزایای زیر بهره مند خواهید شد:

  1. حذف نیروی نگهبانی جهت تردد خودرو
  2. مدیریت ترددها برای افراد مجاز و غیرمجاز
  3. امکان اضافه کردن قابلیت های بیشتر برای سیستم
  4. افزایش امنیت و آسایش ساکنین