راهکار کنترل تردد خودرو

کنترل هوشمند پارکینگ چگونه است؟

بیشترین دغدغه پارکینگ های شهری،مجتمع های تجاری،مجتمع مسکونی بزرگ در کلان شهرها جای پارک خودرو و مدیریت آن می باشد.با پیشرفت تکنولوژی می توان به سادگی پارکینگ های بزرگ را مدیریت نمود و از نیروی کار و بسیاری از مشکلات دیگر کاست.برای مدیریت هوشمند دو راهکار عملی پیش رو داریم،راهکار اول مبتنی برکارت و تگ rfidمی باشد و راهکار دوم مبتنی بر دوربین مداربسته پلاک خوان و سرور مخصوص تفکیک پلاک می باشد.از لحاظ برآورد هزینه در مورد راهکار اول مناسب و راهکار دوم هزینه بالایی دارد.