دستگاه حضور و غیاب

صفحه1 از4

انتخاب مناسب دستگاه حضور غیاب چگونه است؟

تکنولوژی این سالها باعث شده است که تمام مکانیزم های دستی رو به اتوماتیک و غیر قابل سواستفاده گردنند.در گذشته برای تمامی شرکت های کوچک و بزرگ با استفاده از دفتر ساده و یا کارت، ثبت حضور و غیاب پرسنل انجام می گرفت.اما اکنون این کار توسط دستگاه حضور غیاب که با اثرانگشت و یا کارت و یا رمز کار می کند انجام می پذیرد.دیگر نمی توان ثبت افراد در یک محل راجعل نمود زیرا دستگاه حضور و غیاب اثر انگشتی این کار را غیر ممکن ساخته است زیرا افراد بایستی جهت حضور و خروج اثر انگشت منحصر به فرد خود را وارد نمایندو همین موضوع باعث فرا گیر شدن این دستگاه ها در کشور شده است.مشتریان محترم می توانند با در نظر گرفتن تعداد پرسنل خود یک دستگاه حضور غیاب مناسب انتخاب و از آن استفاده نمایند ،فروشگاه دکاشاپ در این امر یاری رسان شما می باشد.