اکسس کنترل بتا

صفحه1 از2

اجرای مرحله به مرحله کنترل تردد افراد و خودرو با اکسس کنترل بتا:

برای اجرای طرح کنترل تردد افراد و خودرو ها اکنون می توانیم با خیال راحت از دستگاه کنترل تردد بتا استفاده نماییم زیرا هم دارای تنوع بالا و هم دارای کارایی بالا ،به این دلیل می گوییم کارایی بالا که هم می توانیم گزارشات ورود و خروج بگیریم و هم شرکت بتا دارای زمینه طولانی در تولید اینگونه دستگاه ها می باشد. فقط باید دقت کنیم که محصول مورد نظر خود را درست انتخاب نماییم.