ارتباط داخلی صوتی اطلس

مدل های خاص و سفارشی با ارتباط داخلی اطلس:

در بعضی مواقع نیاز به تهیه مدل های خاصی از ارتباط داخلی می باشیم که یک طرف دارای دهنی و یک طرف از مدل رومیزی استفاده نماید در تهیه مدل های خاص شرکت اطلس پیش گام بوده و می تواند راه گشا باشد.فروشگاه دکاشاپ آماده مشاوره جهت تهیه انواع ارتباط داخلی صوتی اطلس می باشد.