آیفون تصویری کالیوز

تنوع بالا در مدل های آیفون تصویری کالیوز:

در اکثربرندهای تولید داخل متوجه این موضوع می گردیم که داشتن تنوع بالا یکی از شاخصه های رقابت محسوب می شود و آیفون تصویری کالیوز توانسته یک رقیب جدی برای تولیدات هم رده خود در داخل کشور باشد.در اکثر مدل های آیفون های تصویری کالیوز داشتن حافظه تصویری وقیمت مناسب یک مزیت می باشد و از لحاظ طراحی نیز خاص است.تمام تولیدات دربازکن های تصویری کالیوز دارای گارانتی معتبر و در محل نصب می باشد.