ارتباط داخلی الکتروپیک با کیفیت و گارانتی معتبر:

شرکت بزرگ الکتروپیک که در زمینه تولید آیفون تصویری پیشینه درخشان دارد در بخش ارتباط داخلی صوتی نیز فعال بوده و توانسته چند محصول ارتباط داخلی به بازار ارائه نماید.ارتباط داخلی یک به یک الکتروپیک دارای دو عدد گوشی و یک ترانس بین مسیر می باشد و تا حدود100متر مسافت را از طریق صوتی می تواند پشتیبانی نماید.