ارتباط داخلی آلدو

بررسی کامل اینترکام(ارتباط داخلی) آلدو:

شرکت آلدو یک مدل از ارتباط داخلی یک به یک ارائه نموده که بسیار کارآمد و دقیق می باشد و فقط نقطه ضعف آن این می باشد که در نبود برق قادر به پاسخگویی و کارکرد نمی باشد.اما در مقابل نقاط قوت فراوان دارد و انتقال صوت در مسافت های بالا و صدای واضح و شفاف و وجود دو عدد تغذیه مجزا در هر کدام از گوشی های ارتباط داخلی صوتی که بسیار کارآمد می باشد.